THÔNG BÁO Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM


TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM


Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019


THÔNG BÁO


Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư

Tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/06/2019Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác


Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác có nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng do Trung tâm phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 22/06/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh với thông tin cụ thể như sau:


1. Chuyên đề: “Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, tham gia giải quyết các khiếu kiện hành chính tại tòa án liên quan đến lĩnh vực đất đai”.


2. Người hướng dẫn chuyên đề: Luật sư Nguyễn Châu Hoan - Nguyên Thẩm phán Tòa Hành chính, Tòa án nhân dân tối cao .


3. Số lượng học viên: Dự kiến 150 học viên.


4. Thời gian: Cả ngày, sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00 ngày 22/06/2019 (Thứ bảy).


5. Địa điểm: Hội trường A, Nhà khách Người có công, số 168 Hai Bà Trưng, P. ĐaKao, Quận 1, TP.HCM.


6. Kinh phí: 250.000đ/ Học viên.


7. Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 21/06/2019.


8. Quyền lợi của học viên:


+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;


+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;


+ Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.


Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về chuyên đề nêu trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ:


Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Địa chỉ: Số 54/14 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.


Điện thoại: (028)6297. 8458 hoặc 0904.900.955 (Ông Vũ Đức Thiện)


Email: thien.vbfhcm@gmail.com


Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và nộp tiền tham gia lớp bồi dưỡng trước thời hạn chót đăng ký tại trụ sở Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ hành chính.


Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.


Trân trọng kính mời.


GIÁM ĐỐC


(Đã ký và đóng dấu)


LS.TS. Đào Ngọc Chuyền

1 view0 comments