THÔNG BÁO Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư trực tuyến ngày 12/3/2022LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM


Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2022


THÔNG BÁO

Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn,

nghiệp vụ luật sư trực tuyến ngày 12/3/2022


Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và các cá nhân khác


Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam (Trung tâm) trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và các cá nhân khác tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư do Trung tâm tổ chức theo hình thức trực tuyến thông qua phần mềm Zoom Cloud Meeting vào ngày 12 tháng 3 năm 2022, với thông tin cụ thể như sau:

1. Chuyên đề: Một số khía cạnh pháp lý về tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và quyền của bên nhận bảo đảm.

2. Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Nguyễn Hồng Hải – Phó Cục trưởng Cục Đăng ký Quốc gia Giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp..

3. Thời gian: Sáng từ 08h00 - 12h00 và chiều từ 13h30 – 17h30 ngày 12/03/2022.

4. Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting (Ban tổ chức sẽ gửi đường link cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 11/3/2022).

5. Kinh phí: 200.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư (nếu là luật sư) của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 12/03/2022.

6. Quyền lợi của học viên:

+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng (file mềm);

+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp.

7. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng

- Học viên tham gia đúng giờ, đủ thời gian như thông báo.

- Học viên để màn hình ở chế độ camera có hiển thị kèm theo số thẻ luật sư, họ tên trong suốt thời gian tham gia bồi dưỡng.

- Học viên học tập nghiêm túc và tuân thủ đúng nội quy lớp học.

- Ban tổ chức sẽ tiến hành điểm danh ngẫu nhiên qua việc chụp màn hình camera và kết xuất file lớp học.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về chuyên đề nêu trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban Tổ chức theo địa chỉ email: daotaoluatsu@gmail.com

8. Thông tin đăng ký tham gia lớp học:

- Đăng ký khóa bồi dưỡng ngày 12 tháng 3 năm 2022

- Họ và tên

- Ngày tháng năm sinh

- Số thẻ luật sư, ngày cấp thẻ, Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư)

- Đơn vị công tác

- Email nhận tài liệu và đường link tham gia phòng học zoom

- Chứng từ chuyển khoản học phí kèm theo

- Địa chỉ, số điện thoại để nhận Giấy chứng nhận tham gia khóa học (Trung tâm chuyển phát nhanh qua đường bưu điện).

Để biết thêm thông tin chi tiết về khóa bồi dưỡng, kính đề nghị các học viên liên hệ theo zalo số: 0982.342.512 (Đ/C Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc email daotaoluatsu@gmail.com


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


(đã ký và đóng dấu)


LS. Lê Phan Thùy Anh

539 views0 comments