THÔNG BÁO: Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư trực tuyến tháng 9/2021LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM


Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2021


THÔNG BÁO

Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn,

nghiệp vụ luật sư trực tuyến tháng 9/2021


Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác


Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam (Trung tâm) trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và các cá nhân khác tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư do Trung tâm tổ chức theo hình thức trực tuyến thông qua phần mềm Zoom Cloud Meeting vào tháng 9 năm 2021, với thông tin cụ thể như sau:

1. Khóa bồi dưỡng ngày 12/9/2021 (chủ nhật)

+ Chuyên đề: Cập nhật các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và một số vấn đề vướng mắc thực tiễn.

+ Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Trần Hải Nam – Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Thời gian: Sáng từ 08h00 - 12h00 và chiều từ 13h30 – 17h30.

+ Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting (Ban tổ chức sẽ gửi đường link cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 11/9/2021).

+ Kinh phí: 200.000 đồng/Học viên.

Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 12/09/2021.

2. Khóa bồi dưỡng ngày 18/9/2021 (thứ bảy)

+ Chuyên đề: Kỹ năng soạn thảo hợp đồng.

+ Người hướng dẫn chuyên đề: Ls.Trương Nhật Quang – Luật sư điều hành Công ty luật TNHH YKVN, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

+ Thời gian: Sáng từ 08h00 - 12h00 và chiều từ 13h30 – 17h30.

+ Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting (Ban tổ chức sẽ gửi đường link cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 17/09/2021).

+ Kinh phí: 200.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 18/09/2021.

3. Khóa bồi dưỡng ngày 25/9/2021 (thứ bảy)

+ Chuyên đề: Kỹ năng viết của Luật sư.

+ Người hướng dẫn chuyên đề: TS. Trần Thị Quang Hồng- Trưởng ban nghiên cứu pháp luật Dân sự - Kinh tế, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp.

+ Thời gian: Sáng từ 08h00 - 12h00 và chiều từ 13h30 – 17h30.

+ Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting (Ban tổ chức sẽ gửi đường link cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 24/09/2021).

+ Kinh phí: 200.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 25/09/2021.

4. Quyền lợi của học viên:

+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng (file mềm);

+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp.


5. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng

- Học viên tham gia đúng giờ, đủ thời gian như thông báo.

- Học viên để màn hình ở chế độ camera có hiển thị kèm theo số thẻ luật sư, họ tên trong suốt thời gian tham gia bồi dưỡng.

- Học viên học tập nghiêm túc và tuân thủ đúng nội quy lớp học.

- Ban tổ chức sẽ tiến hành điểm danh ngẫu nhiên qua việc chụp màn hình camera và kết xuất file lớp học.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề nêu trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban Tổ chức theo địa chỉ email: daotaoluatsu@gmail.com

6. Thông tin đăng ký tham gia lớp học:

- Đăng ký khóa bồi dưỡng ngày …tháng 9 năm 2021

- Họ và tên

- Ngày tháng năm sinh

- Số thẻ luật sư, ngày cấp thẻ, Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư)

- Đơn vị công tác

- Email nhận tài liệu và đường link tham gia phòng học zoom

- Chứng từ chuyển khoản học phí kèm theo

- Địa chỉ, số điện thoại để nhận Giấy chứng nhận tham gia khóa học (Trung tâm chuyển phát nhanh qua đường bưu điện).

Để biết thêm thông tin chi tiết về khóa bồi dưỡng, kính đề nghị các học viên liên hệ theo zalo số: 0982.342.512 (Đ/C Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc email daotaoluatsu@gmail.com

Trân trọng kính mời.KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


(đã ký và đóng dấu)


LS.Lê Phan Thùy Anh

3,607 views0 comments