THÔNG BÁO: Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư trong tháng 10/2017

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM

                                                  Hà Nội, ngày  10 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư

      Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2017, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thông tin cụ thể như sau:

1. Lớp bồi dưỡng ngày 14/10/2017

1.1. Chuyên đề

Soạn thảo và thực hiện HĐ mua bán hàng hóa quốc tế theo CISG (Công ước của Liên Hợp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế)”.

Ngày 18/12/2015, Việt Nam đã chính thức phê duyệt việc gia nhập Công ước Viên về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của Liên hợp quốc (“CISG”). CISG được thông qua năm 1980, là một mô hình hữu ích cho các nước đang nổi lên xem xét việc ban hành luật hợp đồng và mua bán hiện đại. Công ước này áp dụng đối với các hợp đồng mua bán giữa người mua và người bán có trụ sở thương mại tại các nước là thành viên của Công ước, song Công ước có sự nhất quán trong việc nhấn mạnh yếu tố tự do của hợp đồng, theo đó các bên có quyền quy định các điều khoản cụ thể theo thỏa thuận.

1.2. Người hướng dẫn chuyên đề

Tiến sỹ Nguyễn Minh Hằng – Trưởng Khoa Luật Đại học Ngoại thương Hà Nội, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

1.3. Số lượng học viên: Dự kiến 50 học viên.

1.4. Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 14/10/2017 (Thứ bảy).

1.5. Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 13/10/2017.

2. Lớp bồi dưỡng ngày 21/10/2017

2.1. Chuyên đề

 “Quản trị Doanh nghiệp và Ngân hàng - Các vấn đề pháp lý và rủi ro”.

2.2. Người hướng dẫn chuyên đề

- Luật sư Nguyễn Mai Phương – Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH Zicolaw (Việt Nam), Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

2.3. Số lượng học viên: Dự kiến 50 học viên.

2.4. Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 21/10/2017 (Thứ bảy).

2.5. Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 20/10/2017.

3. Lớp bồi dưỡng ngày 28/10/2017

3.1. Chuyên đề

“Giao dịch vay vốn ngân hàng: Kỹ năng soạn thảo và đàm phán hợp đồng”.

3.2. Người hướng dẫn chuyên đề

Luật sư Nguyễn Hoàng Anh - Công ty luật Mayer Brown JSM.

3.3. Số lượng học viên: Dự kiến 50 học viên.

3.4. Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 28/10/2017 (Thứ bảy).

3.5. Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 26/10/2017.

4. Địa điểm: Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Tầng 1-2 Tòa nhà CT13B Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội (xin gửi kèm hướng dẫn đường đi).

5. Kinh phí: 300.000đ/ Học viên.

6. Quyền lợi của học viên:

+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;

+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 10;

+ Cơm trưa văn phòng.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề nêu trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 043.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đc Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc 0983.814.950 (Đc Cao Thị Nga)

Email: daotaoluatsu@gmail.com

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày …../10/2017 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.

Trân trọng kính mời.

      GIÁM ĐỐC

(Đã ký và đóng dấu)

    LS.TS. Đào Ngọc Chuyền

PHIẾU ĐĂNG KÝ (TẢI VỀ TẠI ĐÂY)

TTBD

1 view0 comments