THÔNG BÁO: Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư trong tháng 12/2017

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM

                                                 Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư

      Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2017, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư trong tháng 12/2017 với thông tin cụ thể như sau:

1. Lớp bồi dưỡng ngày 02/12/2017

1.1. Chuyên đề:Một số kỹ năng phân tích, đọc hiểu một qui định pháp luật và tư vấn dự án có sử dụng đất có vốn đầu tư nước ngoài”.

1.2. Người hướng dẫn chuyên đề: Tiến sĩ. Luật sư Bùi Ngọc Anh - Công ty luật TNHH Quốc Tế Việt Nam (VILAF Hồng Đức), Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. 

1.3. Số lượng học viên: Dự kiến 50 học viên.

1.4. Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 02/12/2017 (Thứ bảy).

1.5. Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 01/12/2017.

2. Lớp bồi dưỡng ngày 09/12/2017

2.1. Chuyên đề:Các vấn đề liên quan đến kỹ năng tư vấn, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng”.

2.2. Người hướng dẫn chuyên đề: Tiến sĩ. Luật sư Phạm Liêm Chính –  Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.

2.3. Số lượng học viên: Dự kiến 50 học viên.

2.4. Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 09/12/2017 (Thứ bảy).

2.5. Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 08/12/2017.

3. Lớp bồi dưỡng ngày 16/12/2017

3.1. Chuyên đề:Sử dụng mẫu Hợp đồng FIDIC cho các Dự án Xây dựng ở Việt Nam”.

3.2. Người hướng dẫn chuyên đề: Luật sư Nguyễn Hoàng Anh, Công ty luật Mayer Brown JSM, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

3.3. Số lượng học viên: Dự kiến 50 học viên.

3.4. Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 16/12/2017 (Thứ bảy).

3.5. Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 15/12/2017.

4. Địa điểm: Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Tầng 1-2 Tòa nhà CT13B Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội (xin gửi kèm hướng dẫn đường đi).

5. Kinh phí: 300.000đ/ Học viên/lớp.

6. Quyền lợi của học viên:

+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;

+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 10;

+ Tiệc trà giải khát giữa giờ sáng, chiều;

+ Cơm trưa văn phòng.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề nêu trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 043.212.1591 hoặc 0164.338.4345 (Đc Lê Thị Lệ Hường) hoặc 0983.814.950 (Đc Cao Thị Nga)

Email: daotaoluatsu@gmail.com

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày …../12/2017 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.

Trân trọng kính mời.

GIÁM ĐỐC

(đã ký và đóng dấu)

LS.TS. Đào Ngọc Chuyền

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ (TẢI TẠI ĐÂY)

TTBD

4 views0 comments