THÔNG BÁO: Mở các khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư tháng 12/2015 tại Hà Nội

Kính gửi các luật sư, tổ chức hành nghề, doanh nghiệp!

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ năm 2015 và được sự tài trợ của Dự án JPP, Cuối tháng 11/2015 và đầu tháng 12/2015 tại Hà Nội,Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam - Liên đoàn luật sư Việt Nam thông báo tổ chức các Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư như sau:

1. Khóa bồi dưỡng "Kỹ năng của luật sư trong giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp trọng tài"

Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 05/12/2015 (Thứ 7) Địa điểm: Hội trường tầng A301 – Học viện Tư pháp, số 9 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Tham gia hướng dẫn chuyên đề có:

- Luật sư Trần Hữu Huỳnh - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC).

- Thạc sĩ Vũ Ánh Dương - Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC).

2. Khóa bồi dưỡng "Kỹ năng của luật sư trong giải quyết các tranh chấp sở hữu trí tuệ"

Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 13/12/2015 (Chủ nhật) Địa điểm: Hội trường tầng A301 – Học viện Tư pháp, số 9 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Tham gia hướng dẫn chuyên đề có:

- Luật sư Lê Xuân Lộc – Giám đốc Sở hữu trí tuệ, Công ty luật TNHH T&G

- Luật sư Nguyễn Thị Mai Linh – Trưởng phòng Nhãn hiệu Chi nhánh Tilleke & Gibbins Consultants Limited Các luật sư, học viên đóng phí tham dự 300.000 đồng/học viên

Do điều kiện tổ chức có giới hạn số lượng học viên, nên nếu đã nhận đủ sẽ chốt danh sách dù chưa hết hạn.

Học viên tham dự khóa bồi dưỡng được cung cấp tài liệu về khóa học, giải khát giữa giờ và được cấp giấy chứng nhận tham gia khoá bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ luật sư (thời gian học được tính vào thời gian tham gia khoá bồi dưỡng theo Thông tư 10/2014/TT-BTP).

GHI CHÚ: Để việc cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng bắt buộc theo Thông tư 10/2014/TT-BTP yêu cầu mỗi luật sư tham gia ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên, Số thẻ luật sư, cấp ngày, trực thuộc Đoàn luật sư trong phiếu đăng ký tham dự.

Mọi thông tin chi tiết xin Quý vị luật sư, Quý cơ quan xem trong Thông báo đính kèm.

Thông báo mời tham dự khoá bồi dưỡng về Kỹ năng của luật sư trong giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp trọng tài(Click vào đây)

Thông báo mời tham dự khoá bồi dưỡng về Kỹ năng của luật sư trong giải quyết các tranh chấp sở hữu trí tuệ(Click vào đây)

Mẫu Phiếu đăng ký tham dự(Click vào đây)

1 view0 comments