THÔNG BÁO: Mở các khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư trong tháng 11/2015 tại Hà Nội

Kính gửi các luật sư, tổ chức hành nghề, doanh nghiệp!

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ năm 2015 và được sự tài trợ của Dự án JPP, Trong tháng 11/2015 tại Hà Nội,Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam - Liên đoàn luật sư Việt Nam thông báo tổ chức các Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư như sau:

1. Khóa bồi dưỡng "Kỹ năng giải quyết tranh chấp trong các giao dịch về nhà ở, đất đai"

Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 07/11/2015 (Thứ 7)

Địa điểm: Hội trường tầng A201 – Học viện Tư pháp, số 9 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Tham gia hướng dẫn chuyên đề có:

- Thạc sĩ Vũ Ngọc Kích - Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Luật sư Trần Đình Khánh – Nguyên Vụ trưởng Vụ 5, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Công ty Luật TNHH Đào và đồng nghiệp

2. Khóa bồi dưỡng "Kỹ năng của luật sư trong tư vấn nhận diện rủi ro và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng" Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 14/11/2015 (Thứ 7) Địa điểm: Hội trường tầng A201 – Học viện Tư pháp, số 9 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Tham gia hướng dẫn chuyên đề có:

- Luật sư Nguyễn Hoàng Anh – Công ty Luật Mayer Brown JSM

- Luật sư Trương Thanh Đức – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật Basico

3. Khóa bồi dưỡng "Kỹ năng của luật sư trong giải quyết các tranh chấp lao động" Thời gian: Từ 07h30 - 17h00 ngày 28/11/2015 (Thứ 7) Địa điểm: Hội trường tầng A201 – Học viện Tư pháp, số 9 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Tham gia hướng dẫn chuyên đề có:

- Luật sư Lê Phan Thùy Anh – Công ty luật TNHH Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương (APAC) 

- LS. TS. Bùi Ngọc Anh - Công ty luật TNHH Quốc Tế Việt Nam (VILAF-Hồng Đức).

Các luật sư, học viên đóng phí tham dự 300.000 đồng/học viên

Do điều kiện tổ chức có giới hạn số lượng học viên, nên nếu đã nhận đủ sẽ chốt danh sách dù chưa hết hạn.

Học viên tham dự khóa bồi dưỡng được cung cấp tài liệu về khóa học, giải khát giữa giờ và được cấp giấy chứng nhận tham gia khoá bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ luật sư (thời gian học được tính vào thời gian tham gia khoá bồi dưỡng theo Thông tư 10/2014/TT-BTP).

GHI CHÚ: Để việc cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng bắt buộc theo Thông tư 10/2014/TT-BTP yêu cầu mỗi luật sư tham gia ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên, Số thẻ luật sư, cấp ngày, trực thuộc Đoàn luật sư trong phiếu đăng ký tham dự.

Mọi thông tin chi tiết xin Quý vị luật sư, Quý cơ quan xem trong Thông báo đính kèm.

Thông báo mời tham dự khoá bồi dưỡng về Kỹ năng giải quyết tranh chấp trong các giao dịch về nhà ở, đất đai

Thông báo mời tham dự khoá bồi dưỡng về Kỹ năng của luật sư trong tư vấn nhận diện rủi ro và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Thông báo mời tham dự khoá bồi dưỡng về Kỹ năng của luật sư trong giải quyết các tranh chấp lao động

Mẫu Phiếu đăng ký tham dự

0 views0 comments