THÔNG BÁO: Mức thu tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc đợt 1 năm 20161 view0 comments