Thông báo số 231/TB-ĐT ngày 28/12/2016 của Cơ quan CSĐT TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai về việc PCGQTGTP


VP

1 view0 comments