THÔNG BÁO: Thư mời tham dự Hội thảo về Trọng tài Thương mại Quốc tế

Thư mời tham dự Hội thảo về Trọng tài Thương mại Quốc tế do Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế Việt Nam tổ chức

Luật sư đăng ký tham dự Hội thảo xin vui lòng liên hệ:

Ms Nguyễn Yến, Số điện thoại: 0973 603 942 hoặc Email: info@vblc.com.vn

Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế Việt Nam

4 views0 comments