Thông báo: Thực hiện kế hoạch BDCMNV năm 2015 và được sự tài trợ của Dự án JPP tháng 5/2015

Kính gửi các luật sư, tổ chức hành nghề, doanh nghiệp!

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ năm 2015 và được sự tài trợ của Dự án JPP, Trong tháng 5/2015 tại Hà Nội,Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam - Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư:

Chuyên đề khóa bồi dưỡng: "Kỹ năng của luật sư trong giải quyết các tranh chấp lao động"

Thời gian: Cả ngày 09/05/2015 (Thứ 7)

Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Nhà Khách số 8 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội

Tham gia hướng dẫn chuyên đề có:

- Luật sư Lê Phan Thuỳ Anh - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, Công ty luật TNHH Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương (APAC)

- Luật sư, Tiến sỹ Bùi Ngọc Anh – Đoàn luật sư Hà Nội, Công ty luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF - Hồng Đức)

Học viên tham dự khóa bồi dưỡng được cung cấp tài liệu về khóa học, giải khát giữa giờ và được cấp giấy chứng nhận tham gia khoá bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ luật sư (thời gian học được tính vào thời gian tham gia khoá bồi dưỡng theo Thông tư 10/2014/TT-BTP).

GHI CHÚ: Để việc cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng bắt buộc theo Thông tư 10/2014/TT-BTP yêu cầu mỗi luật sư tham gia ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên, Số thẻ luật sư, cấp ngày , trực thuộc Đoàn luật sư

Mọi thông tin chi tiết xin Quý vị luật sư, Quý cơ quan xem trong Thông báo đính kèm.

Thông báo mời tham dự khoá bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết tranh chấp trong các giao dịch về nhà ở, đất đai

Phiếu đăng ký tham dự các khóa bồi dưỡng

2 views0 comments