THÔNG BÁO: Về việc đề nghị LĐ thuộc ĐLS TPHCM hoàn thành NVĐPTV LĐLSVN từ tháng 12/2015 trở về trước


Cơ quan Đại diện LĐ tại TP.HCM

12 views0 comments