THÔNG BÁO: Về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc đợt 2 năm 2015

0 views0 comments