THÔNG BÁO: V/v thay đổi thời gian tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 2 năm 2017

13 views0 comments