Thông tin thêm về việc ủng hộ chống Covid 19

Ngày 18-6-2020, một số tổ chức và cá nhân tiếp tục góp tiền ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid 19.


Danh sách bổ sung xin xem tại đây.

Danh sách ủng hộ chống dịch Covid 19 tính đến ngày 22-4-2020.

144 views0 comments