Thông tin về khóa bồi dưỡng "Kỹ năng của luật sư trong mua bán, sáp nhập doanh nghiệp"

Kính gửi: Các luật sư, tổ chức hành nghề, doanh nghiệp!

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ năm 2015 và được sự tài trợ của Dự án JPP, Trong tháng 5/2015 tại Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam - Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư:

Chuyên đề khóa bồi dưỡng: "Kỹ năng của luật sư trong mua bán, sáp nhập doanh nghiệp"

Thời gian: cả ngày 16/05/2015 (Thứ 7)

Địa điểm: Hội trường lầu 10 - Nhà Khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Tham gia hướng dẫn chuyên đề có:

- Luật sư Trương Nhật Quang - Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Luật sư điều hành Công ty luật hợp danh YKVN

- Luật sư Nguyễn Ngọc Bích Trâm - Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh - Luật sư cao cấp Công ty luật hợp danh YKVN

Học viên tham dự khóa bồi dưỡng được cung cấp tài liệu về khóa học, giải khát giữa giờ và được cấp giấy chứng nhận tham gia khoá bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ luật sư (thời gian học được tính vào thời gian tham gia khoá bồi dưỡng theo Thông tư 10/2014/TT-BTP).

GHI CHÚ: Để việc cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng bắt buộc theo Thông tư 10/2014/TT-BTP yêu cầu mỗi luật sư tham gia ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên, Số thẻ luật sư, cấp ngày, trực thuộc Đoàn luật sư

Mọi thông tin chi tiết xin Quý vị luật sư, Quý cơ quan xem trong Thông báo đính kèm.

1 view0 comments