Thông tin về việc khai mạc Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2015

1. Khai mạc Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2015 khu vực phía Bắc:

- Thời gian: 14 giờ ngày 12/6/2015

- Địa điểm: Hội trường lớn – Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, quận Đồng Đa, thành phố Hà Nội

2. Khai mạc Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2015 khu vực phía Nam:

- Thời gian: 13giờ30 ngày 12/6/2015

- Địa điểm: Hội trường C302 – Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, số 02-04 Nguyễn Tất Thành, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Thời gian tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2015 khu vực phía Băc và phía Nam: Trong 03 ngày từ ngày 12/6/2015 đến hết ngày 14/6/2015, thời gian cụ thể như sau:

- Bài kiểm tra viết thứ nhất về kỹ năng tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý khác (180 phút) bắt đầu từ 6h30 ngày 13/6/2015;

- Bài kiểm tra viết thứ hai về pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam (90 phút) bắt đầu từ 13h30 ngày 13/6/2015;

- Kiểm tra thực hành bắt đầu từ 7h00 ngày 14/6/2015.

1 view0 comments