Thường trực LĐLSVN họp với lãnh đạo các Ủy ban, đơn vị trực thuộc

Sau bài phát biểu của TS. Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch LĐLSVN đề cập đến những công việc Ban Thường trực LĐLSVN cần triển khai sau Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II và dự kiến những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2015 của Ban Thường trực, đại diện lãnh đạo các Ủy ban và đơn vị trực thuộc Liên đoàn đã báo cáo công tác của mỗi đơn vị. Trên cơ sở thực trạng cùng những khó khăn, bất cập cần được tháo gỡ, chỉ đạo, các Phó Chủ tịch LĐLSVN đã đưa ra những ý kiến trao đổi và cho biết Ban Thường trực sẽ tiếp thu và sớm có hướng giải quyết, nhằm tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết mà Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II đã đề ra. Tiếp đó, các đại biểu dự hội nghị đã cho ý kiến tham gia vào việc hoàn thiện Điều lệ LĐLSVN sửa đổi, thống nhất một số nội dung liên quan đến các hoạt động của LĐLSVN và các Ủy ban, đơn vị trực thuộc. Phát biểu bế mạc hội nghị, TS. Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh cho rằng, Ban Thường trực LĐLSVN sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh Điều lệ LĐLSVN và hồ sơ kết quả Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Trên cơ sở rà soát công tác và hoạt động của các Ủy ban, đơn vị trực thuộc, Ban Thường trực LĐLSVN sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Liên đoàn và Hội đồng Luật sư toàn quốc để củng cố và hoàn thiện về tổ chức và hoạt động của các Ủy ban và đơn vị trực thuộc. Cùng với đó, Ban Thường trực sẽ họp và thống nhất triển khai những nhiệm vụ trọng tâm để công tác của Liên đoàn được đảm bảo, đáp ứng yêu cầu đặt ra. “Cần tạo dựng một cơ chế gắn kết liên thông về hoạt động của Thường trực LĐLSVN tới các Ủy ban chuyên môn, các Đoàn luật sư và các luật sư thành viên”, đồng thời “ngay từ năm đầu nhiệm kỳ II (2015) cần tập trung xây dựng niềm tin của chính đội ngũ luật sư thành viên vào Ban Chủ nhiệm các Đoàn luật sư, Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ Liên đoàn, các Ủy ban, đơn vị trực thuộc Liên đoàn” – TS. Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh nói. Theo kế hoạch, chiều nay, Ban Thường trực LĐLSVN gồm 4 Phó Chủ tịch Liên đoàn sẽ có cuộc họp để xem xét, đánh giá lại những nội dung mà các Ủy ban, đơn vị thành viên kiến nghị, đề xuất và sẽ kết luận về những vấn đề này.

Bảo Hương

2 views0 comments