Thường trực LĐLSVN làm việc với Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1. Triển khai công tác bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ của luật sư theo quy định của Luật Luật sư và Thông tư số 10/2014/TT-BTP và Công văn số 35/LĐLSVN; 2. Triển khai về công tác trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Luật sư và Quyết định số 93/QĐ-BTV; 3. Trao đổi về một số nội dung liên quan khác về tổ chức hoạt động của LĐLSVN. Về phía  LĐLSVN bao gồm: LS. TS Đỗ Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch  LĐLSVN; LS. TS Phan Trung Hoài – Phó Chủ tịch  LĐLSVN; LS Nguyễn Minh Tâm – Ủy viên Ban Thường vụ, Tổng biên tập Tạp chí Luật sư Việt Nam; LS Đinh Văn Quế - Ủy viên Ban Thường vụ  LĐLSVN.

Về phía Đoàn luật sư Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có LS Vũ Bá Thanh - Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; LS Trương Xuân Tám - Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; LS Hoàng Long Hà – Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cùng các luật sư trong Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng - kỷ luật Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nội dung buổi làm việc: Thường trực  LĐLSVN và Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã trao đổi về việc triển khai công tác bồi dưỡng bắt buộc của luật sư, trợ giúp pháp lý của luật sư, trao đổi về tổ chức và hoạt động của Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và một số vấn đề về tổ chức và hoạt động của  LĐLSVN. Kết quả, hai bên đã thống nhất sẽ triển khai có hiệu quả và chất lượng công tác bồi dưỡng luật sư, trợ giúp pháp lý luật sư trong năm 2015 của Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thông qua buổi làm việc,  LĐLSVN hiểu rõ hơn về thực trạng tổ chức và hoạt động của Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  LĐLSVN xác định trách nhiệm góp sức cùng với Đoàn luật sư tiếp tục củng cố tổ chức, hỗ trợ tích cực cho các luật sư trong hoạt động nghề nghiệp. Hai bên thống nhất sẽ tăng cường các buổi làm việc giữa  LĐLSVN và Đoàn luật sư để cùng nhau hoàn thành các trách nhiệm được giao.

Hoàng Việt

16 views0 comments