Thường trực LĐLSVN làm việc với Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh

1. Triển khai công tác bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ của luật sư theo quy định của Luật Luật sư và Thông tư số 10/2014/TT-BTP và Công văn số 35/LĐLSVN; 2. Triển khai về công tác trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Luật sư và Quyết định số 93/QĐ-BTV; 3. Trao đổi về một số nội dung liên quan khác về tổ chức hoạt động của Liên đoàn luật sư Việt Nam. Về phía Liên đoàn Luật sư Việt Nam, có LS. TS Đỗ Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch LĐLSVN; LS. TS Phan Trung Hoài – Phó Chủ tịch LĐLSVN; LS Nguyễn Văn Chiến – Phó Chủ tịch LĐLSVN; LS Nguyễn Thế Phong – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát, khen thưởng, kỷ luật LĐLSVN; LS Phan Thông Anh – Trưởng Cơ quan đại diện LĐLSVN tại Thành phố Hồ Chí Minh; LS Phan Thiên Vượng – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát, khen thưởng, kỷ luật LĐLSVN; LS Nguyễn Minh Tâm – Ủy viên Ban Thường vụ, Tổng Biên tập Tạp chí Luật sư Việt Nam; LS Trương Xuân Tám – Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban phát triển kinh tế tài chính LĐLSVN. Về phía Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh có LS Nguyễn Văn Trung – Phó Chủ tịch LĐLSVN, Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh; LS Trần Mỹ Thoa – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh; LS Nguyễn Hải Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh; LS Nguyễn Thị Hồng Liên – Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh; LS Bùi Quang Nghiêm – Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; LS Nguyễn Bảo Trâm – Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng - kỷ luật Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cùng một số luật sư là Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng khen thưởng - kỷ luật của Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh. Kết quả buổi làm việc, đã thống nhất những nội dung và kế hoạch của Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai về công tác bồi dưỡng luật sư, trợ giúp pháp lý của luật sư trong thời gian tới. Liên đoàn Luật sư Việt Nam đánh giá cao về công tác chuẩn bị và triển khai công tác bồi dưỡng luật sư và trợ giúp pháp lý của luật sư thuộc Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh. Thường trực LĐLSVN tin tưởng Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh sẽ làm tốt, hiệu quả, chất lượng các công tác nêu trên trong năm 2015. Qua buổi làm việc, Thường trực LĐLSVN và Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng - kỷ luật Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh thống nhất hàng năm sẽ có những buổi trao đổi và làm việc giữa LĐLSVN và Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh để tăng cường sự phối hợp giữ LĐLSVN và Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Luật Luật sư và Điều lệ LĐLSVN.

Hoàng Việt

195 views0 comments