Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam làm việc tại trụ sở Liên đoàn luật sư Việt Nam

Tham dự buổi làm việc gồm có: LS. TS Đỗ Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch LĐLSVN, LS. TS. Phan Trung Hoài – Phó Chủ tịch LĐLSVN, LS. Nguyễn Văn Trung – Phó Chủ tịch LĐLSVN,  LS. Lưu Tiến Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ LĐLSVN, Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác quốc tế LĐLSVN, LS. Nguyễn Thị Kim Lan – Phó Chánh Văn phòng LĐLSVN, đại diện của Ủy ban Hợp tác quốc tế LĐLSVN và Văn phòng LĐLSVN.


Tại buổi làm việc, sau khi LS. TS. Đỗ Ngọc Thịnh giới thiệu về nội dung buổi làm việc, các thành viên tham dự đã trao đổi và làm việc về các nội dung sau:

1. Tổng hợp, tiếp thu ý kiến của Hội đồng luật sư toàn quốc về các nội dung của Điều lệ LĐLSVN theo đề nghị tại CV số 2189/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp (xin ý kiến theo CV số 200/LĐLSVN ngày 25/6/2015).

2. Ủy ban Hợp tác quốc tế báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo quốc tế về Luật Lao động (phối hợp với LAWASIA) tổ chức ngày 15/8/2015.

3. Tiểu ban Bộ luật Tố tụng hình sự (TTHS) kiến nghị tiếp thu, đề xuất chỉnh sửa Chương 7 – Bộ luật TTHS và chuẩn bị buổi làm việc với Ban soạn thảo Bộ luật TTHS  (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao).

4. Lãnh đạo Văn phòng đề xuất việc củng cố tổ chức và nhân sự của Văn phòng Liên đoàn.

5. Chủ tịch Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư phía Bắc và phía Nam báo cáo kết quả kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợi I/2015.

6. Chuẩn bị nội dung làm việc với Lãnh đạo Bộ Tư pháp (chiều 03/7/2015).

7. Những vấn đề khác có liên quan do các Phó Chủ tịch đề xuất.

Buổi làm việc của Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam là cơ sở quan trọng trong việc triển khai các hoạt động của LĐLSVN trong thời gian tới.

129 views0 comments