Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam làm việc với Bộ Công an

Tham dự buổi làm việc về phía LĐLSVN có: LS. TS Đỗ Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch LĐLSVN, Luật sư Nguyễn Văn Chiến – Phó Chủ tịch LĐLSVN, Luật sư Chu Thị Trang Vân – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác Quốc tế, một số chuyên viên Ủy ban Hợp tác quốc tế LĐLSVN và Văn phòng LĐLSVN.


Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất về công tác đảm bảo cho việc bảo vệ và an ninh cho việc tổ chức Hội thảo trước trong và sau Hội thảo. Hai bên thống nhất chia sẻ kịp thời về công tác an ninh và bảo vệ Hội thảo để đảm bảo cho Hội thảo thành công.

4 views0 comments