THƯ MỜI THAM DỰ TỌA ĐÀM: "THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP, CÁC VẤN ĐỀ CỔ ĐÔNG, TRANH CHẤP


Phí tham dự xin vui lòng chuyển khoản:Tên tài khoản: CAU LAC BO LUAT SU TM QUOC TE VIET NAM

Số tài khoản: 211 10 000 973 756

Ngân hàng: BIDV, chi nhánh Hà Nội

Trân trọng kính mời.Best regards,

(Ms.) Nguyen Thi Yen, Assistant

Add. CT13B Nam Thang Long Urban Area,Vo Chi Cong Str., Tay Ho, Hanoi

T: (84-24) 3776 5685 | (84-24) 3776 5686 (ext. 224) 

M: (84) 973.603.942

E: yen.nguyen@vblc.com.vn FB: https://www.facebook.com/VietnamBusinessLawyersClub/

16 views0 comments