THÔNG BÁO Kết quả chấm phúc tra kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2019


Xem toàn văn bản thông báo tại đây


Liên đoàn Luật sư Việt Nam

3,228 views0 comments