Tin từ Đoàn Luật sư tỉnh ĐakLak

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về công tác tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân nhân ngày truyền thống Luật sư, ngày  10/10 hàng năm, Đoàn Luật sư tỉnh ĐakLak đã triển khai đồng loạt đến 21 Văn phòng Luật sư thuộc Đoàn ĐakLak, và cả các Chi nhánh của các Văn phòng Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội và Đoàn Luật sư Tp Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh ĐakLak về việc tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật miễm phí.

Toàn bộ các Văn phòng Luật sư và các chi nhánh đều tổ chức cho tất cả Luật sư của mình tham gia công  tác tư vấn pháp luật miễn phí trong 2 ngày 09 và 10 tháng 10 năm 2015.

Một số hình ảnh trợ giúp pháp lý tại Đắk Lắk:

4 views0 comments