Tin thêm về việc đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống Covid 19

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 23-4-2020, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã nhận được thêm đóng góp từ một số tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thành viên.


Xin trân trọng cảm ơn.

Danh sách ủng hộ xin xem tại đây.

62 views0 comments