TIN VỀ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH QUẢNG NGÃI

Ngày 30/7/2019, Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm; Hội đồng khen thưởng, kỷ luật và đại biểu dự Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III cụ thể như sau:


Quang cảnh Đại hội của ĐLS tỉnh Quảng Ngãi
Quang cảnh Đại hội của ĐLS tỉnh Quảng Ngãi

1. Ban Chủ nhiệm: 03 luật sư là luật sư Hà Vĩnh Phúc, luật sư Trần Đức Nhân và luật sư Nguyễn Ngọc Lâm. Trong đó, luật sư Hà Vĩnh Phúc là Chủ nhiệm; luật sư Trần Đức Nhân và luật sư Nguyễn Ngọc Lâm là Phó Chủ nhiệm.


(Ban Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Quảng Ngãi)
(Ban Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Quảng Ngãi)

2. Hội đồng khen thưởng, kỷ luật: 05 luật sư là luật sư Hà Văn Huy, luật sư Huỳnh Ngọc Ất, luật sư Trần Công Nguyên, luật sư Nguyễn Đăng Phan và luật sư Trần Văn Hải. Trong đó, luật sư Hà Văn Huy là Chủ tịch; 04 luật sư còn lại là ủy viên.3. Đại biểu dự Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III gồm có:

- Đại biểu đương nhiên: Luật sư Trần Đức Nhân (ỦY viên HĐLSTQ) và luật sư Hà Vĩnh Phúc (Chủ nhiệm nhiệm kỳ 2018 - 2023)

- Đại biểu do Đại hội bầu: Đại biểu chính thức là luật sư Nguyễn Ngọc Lâm; đại biểu dự khuyết là luật sư Hà Văn Huy./.


uang cảnh Đại hội ĐLS tỉnh Quảng Ngãi
uang cảnh Đại hội ĐLS tỉnh Quảng NgãiĐLS Quảng Ngãi

330 views0 comments