Tin về việc đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid 19

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc đóng góp ủng hộ chống dịch Covid-19, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã nhận được 321.960.000 đồng từ các Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư thành viên.

Ngày 23/4/2020, thay mặt Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Quỳnh Anh đã trao lại số tiền này cho UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
134 views0 comments