Tuyên Quang: Tổ chức tọa đàm giải pháp gắn kết ĐLS và HHDN trong thực hiện hỗ trợ pháp lý cho DN

Ngày 17/9/2016, tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Được sự hỗ trợ của Chương chình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp - Bộ Tư pháp và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;  Đoàn Luật sư  tỉnh Tuyên Quang, phối hợp với Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tuyên Quang  tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật và giải pháp gắn kết luật sư và doanh nghiệp tại những vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn tại Tuyên Quang".


Tham dự buổi tọa đàm có toàn thể Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Tuyên quang, các tổ chức hành nghề luật sư của Tuyên Quang, Ban chấp hành Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tuyên Quang và hơn 40 doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Tuyên quang về dự, Luật sư Hoàng Thành Kính, Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Tuyên Quang, Luật sư Lê Anh Văn, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực - Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Ông Nguyễn Văn Minh, Phó chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tuyên Quang đồng chủ trì tọa đàm.


Các đại biểu tham dự tọa đàm đã được nghe: các tham luận của các luật sư của Đoàn luật sư tỉnh Tuyên Quang báo cáo, trao đổi về về tình hình hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp của các luật sư Tuyên Quang những khó khăn vướng mắc trong quá trình tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn và kế hoạch triển khai hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 – 2020 theo quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang; Ông Nguyên Văn Minh Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tuyên Quang báo cáo về tình hình hoạt động của Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tuyên Quang, về số lượng hội viên với 1047 doanh nghiệp thuộc Hội và công tác hỗ trợ bảo vệ quyền lợi cho hội viên, những nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.


Tại buổi tọa đàm nhiều ý kiến của luật sư và các giám đốc đại diện doanh nghiệp đã được đưa ra trao đổi và đề xuất các giải pháp để luật sư có thể tham gia vào các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đồng thời kiến nghị các giải pháp để luật sư và doanh nghiệp có thể gắn kết đồng hành trong quá trình sản xuất kinh doanh trong điều kiện các doanh nghiệp của tỉnh Tuyên Quang đa phần là doanh nghiệp nhỏ và phân tán rộng ở những vùng có điều kiện khó khăn.

Kết thúc buổi tọa đàm Luật sư  Hoàng Thanh Kính, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tỉnh Tuyên Quang  cho biết trong thời gian tới Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư Tuyên Quang và Ban chấp hành Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác làm cơ sở cụ thể để triển khai kế hoạch của tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đồng thời  tạo cầu nối gắn kết giữa các tổ chức hành nghề luật sư của Đoàn luật sư với các Chi hội doanh nghiệp thuộc các huyện để thực hiện tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; đồng thời mong muốn Ban chỉ đạo chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 585  – Bộ Tư pháp, các tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp ở Trung ương và địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ để việc thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại Tuyên Quang được triển khai, đáp ứng nhu cầu hỗ trợ pháp lý, trợ giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Văn phòng Đoàn luật sư tỉnh Tuyên Quang

5 views0 comments