Văn phòng LĐLSVN tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2015

Năm 2014 được xác định là năm bản lề, năm kết thúc nhiệm kỳ I và chuẩn bị sang nhiệm kỳ II của LĐLSVN, vì vậy công việc của Văn phòng ngày một nhiều. Trong năm 2014, Liên đoàn chuyển trụ sở về địa điểm mới, điều kiện làm việc của cơ quan được cải thiện tốt hơn, nhiều sự kiện quan trọng được tổ chức tại trụ sở của Liên đoàn, do đó công tác quản trị cũng như nhiều hoạt động khác cũng phức tạp hơn, đòi hỏi phải có sự quán xuyến, phối hợp nhịp nhàng hơn giữa các bộ phận  để thực hiện tốt nhiệm vụ. Tính đến cuối năm 2014, tại Cơ quan thường trực Liên đoàn có 27 người làm việc. Ngoài 03 Lãnh đạo của Liên đoàn, Văn phòng LĐLSVN trực tiếp quản lý và điều hành 19 người (Lãnh đạo Văn phòng - 2 người; Chuyên viên, tổng hợp - 5 người; Tài chính kế toán - 2 người; Hành chính quản trị - 5 người; Thư ký dự án - 5 người). Cùng sinh hoạt tại Cơ quan còn Tạp chí Luật sư Việt Nam, Cổng thông tin điện tử (3 người); Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư (2 người). Ngoài công việc thường xuyên, cán bộ Văn phòng còn đảm nhận là đầu mối theo dõi, giúp việc cho các Uỷ ban, đơn vị trực thuộc của Liên đoàn, đồng thời trực tiếp thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Liên đoàn. Nói cách khác, họat động của Văn phòng gắn liền với kết quả hoạt động chung của Liên đoàn, của các Uỷ ban, các đơn vị trực thuộc Liên đoàn. Trên cơ sở bám sát 08 nhiệm vụ trọng tâm và 10 nhiệm vụ cụ thể của Liên đoàn đề ra trong năm, Văn phòng đã xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tham mưu, giúp việc theo chức năng nhiệm vụ của mình. Báo cáo về hoạt động năm 2014 do ông Lê Quyết Thắng - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng LĐLSVN, cho thấy: Về công tác tham mưu, tổng hợp: Đã thường xuyên, chủ động đề xuất về chương trình, nội dung làm việc, kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng và cả năm, trình Lãnh đạo phê duyệt; triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện các chương trình, kế hoach cũng như các nghị quyết, quyết định, kết luận của các cơ quan lãnh đạo, điều hành của Liên đoàn, các kết luận của Lãnh đạo Liên đoàn. Văn phòng là đơn vị đã chuẩn bị có chất lượng các báo cáo, nội dung, chương trình, nghị quyết của các cuộc họp Ban Thường vụ (phiên thứ 21, 22, 23, 24, 25), Hội đồng Luật sư toàn quốc phiên thứ XII, các phiên họp định kỳ hoặc đột xuất của Lãnh đạo Liên đoàn, của Đảng đoàn; giúp lãnh đạo theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các uỷ ban, đơn vị trực thuộc, các Đoàn luật sư để tổ chức thực hiện; thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả với Lãnh đạo Liên đoàn. Chuẩn bị tài liệu, công tác phục vụ trong các sự kiện lớn, như các cuộc làm việc giữa Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp trung ương, hội nghị giữa Ban Nội chính Trung ương với Liên đoàn, và các buổi làm việc khác với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về công tác chuẩn bị Đại hội. Trong năm, Văn phòng cũng đã tổ chức và phối hợp tổ chức thành công một số hoạt động lớn khác diễn ra tại Trụ sở Liên đoàn, như: Lễ ra mắt và phát hành số đầu tiên Tạp chí Luật sư Việt Nam, Gặp mặt nhân 69 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam, Triển lãm ảnh “Tự hào Luật sư Việt Nam”... Về phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ II. Ngay từ đầu năm dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Liên đoàn, Văn phòng đã chuẩn bị dự thảo các Văn kiện Đại hội; tiếp thu các ý kiến đóng góp của các bộ, ban ngành, UBND các tỉnh, thành phố, của Ban Thường vụ, Hội đồng Luật sư toàn quốc…, Văn phòng đã tổng hợp sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh để Lãnh đạo trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Đến nay các văn kiện Đại hội về cơ bản đã được hoàn chỉnh để làm tài liệu chính thức của Đại hội. Bên cạnh đó, Văn phòng đã giúp Lãnh đạo Liên đoàn theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả đại hội nhiệm kỳ các Đoàn luật sư. Đến ngày 13/10/2014 sau khi Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh tổ chức thành công đại hội, công việc đại hội nhiệm kỳ của 63 tỉnh thành đã hoàn tất, Văn phòng đã tổng hợp kết quả đại hội nhiệm kỳ các đoàn luật sư, ý kiến đóng góp vào Văn kiện Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc, danh sách Chủ nhiệm, Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng kỷ luật các Đoàn luật sư, Danh sách đại biểu dự Đại hội luật sư toàn quốc…, danh sách giới thiệu luật sư để Hội đồng bỏ phiếu tín nhiệm bầu vào Hội đồng luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II. Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất như hội trường, nơi ăn nghỉ, đi lại…cho đại biểu và các điều kiện khác để tổ chức Đại hội; các tài liệu hồ sơ theo quy định để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để tổ chức Đại hội. Tuy nhiên vì những lý do khách quan Đại hội chưa tổ chứ được trong năm 2014, Văn phòng xác định tiếp tục chủ động trong công tác chuẩn bị để khi có yêu cầu thì Đại hội được tổ chức thành công. Về phục vụ công tác tổ chức các đợt kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư: Trong năm, Liên đoàn tổ chức hai đợt kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư trong cả nước, Văn phòng là đơn vị chịu trách nhiệm giúp Lãnh đạo tổ chức tại các tỉnh phía Bắc và tổng hợp kết quả trong cả nước. Đây là công việc mới, tiếp nhận từ Bộ Tư pháp chuyển sang nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, Văn phòng đã giúp Hội đồng Kiểm tra thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng đảm bảo đúng quy định. Kết quả đợt 1 có 625/761 người tập sự hành nghề luật sư đạt yêu cầu để được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, đợt 2 đã tổ chức thành công và chuẩn bị công bố kết quả. Về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác trong năm qua, Văn phòng đã chủ động và là đầu mối phối hợp với các Ủy ban, đơn vị trong Liên đoàn, các Đoàn luật sư để triển khai các công việc, hoạt động của Liên đoàn; tham gia đóng góp, xây dựng pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Trong năm Văn phòng đã giúp Lãnh đạo tham gia đóng góp ý kiến vào các Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Chương VII Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi bổ sung Luật Luật sư, thực hiện công tác rà soát thủ tục hành chính… Phối hợp với các Ủy ban xây dựng các đề án Phòng chống tiêu cực trong hoạt động hành nghề luật sư, và đề án Xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ luật sư, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của luật sư  do Ban Chỉ đạo cải các tư pháp giao. Trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, chuẩn bị những tài liệu, cơ sở pháp lý bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam tại biển Đông để đóng góp với Chính phủ khi được yêu cầu… Các bộ phận của Văn phòng cũng là đầu mối giúp Lãnh đạo Liên đoàn trong việc quan hệ, phối hợp với các cơ quan ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội ở Trung ương và Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phối hợp với các Ủy ban, các đoàn luật sư trực tiếp giải quyết 40 trường hợp đề nghị bảo vệ quyền lợi của luật sư, 62 đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan tới luật sư; tích cực tham gia vào việc tổ chức thành công 20 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ (trong đó có 16 khóa thu phí) với tổng số 1427 học viên với các nội dung về kỹ năng của luật sư trong tố tụng hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, thừa kế…, 02 khóa bồi dưỡng chuyên môn, ngoại ngữ cho nhân viên Văn phòng, 1 khóa học về quản lý tài chính cho 02 nhân viên văn phòng… Công tác Hợp tác quốc tế: Văn phòng đã phối hợp với Ủy ban hợp tác quốc tế tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ dự án của JICA, JPP. Xây dựng Đề án thành lập Câu lạc bộ luật sư hội nhập quốc tế, thuê các chuyên gia xây dựng, hoàn thiện các đề án xây dựng giáo trình, tổ chức trên 20 cuộc hội thảo về các hoạt động pháp luật, đào tạo bồi dưỡng, trợ giúp pháp lý, các đề án… phối hợp tổ chức 03 đoàn ra, tiếp và làm việc với 15 đoàn khách quốc tế, hỗ trợ Đoàn luật sư Thừa Thiên Huế và Đoàn luật sư TP Hà Nội đón tiếp và làm việc với Đoàn luật sư tỉnh Shizuoka, Nhật Bản… Đã tiếp nhận và trực tiếp điều hành công việc của dự án JPP từ tháng 7/2014 có hiệu quả và đúng quy định. Công tác khen thưởng: làm các thủ tục để Liên đoàn đề nghị các cấp có thẩm quyền xét khen thưởng nhân dịp tổ chức Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ II cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ I của Liên đoàn, của năm 2013 và khen thưởng đột xuất trong các dịp kỷ niệm của các đoàn luật sư; Công tác quản lý tài chính thực hiện đảm bảo các hoạt động thường  xuyên và đột xuất của Liên đoàn, đôn đốc việc nộp phí thành viên của các đoàn luật sư và trực tiếp thu phí thành viên của Đoàn luật sư Hà Nội, phục vụ kiểm toán nhà nước đối với hoạt động tài chính của Liên đoàn năm 2013, xây dựng kế hoạch chi tiêu năm 2014 và đang chuẩn bị phục vụ công tác kiểm toán năm 2014. Về công tác truyền thông: Liên đoàn đã và đang tiếp tục củng cố và hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của Liên đoàn; đặc biệt trong tháng 3/2014, Tạp chí Luật sư Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt và phát hành đều hàng tháng là một trong những sự kiện nổi bật trong năm; đến nay Tạp chí đã phát hành được 10 số. Tạp chí Luật sư Việt Nam được đông đảo luật sư trong cả nước cũng như các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương đánh giá cao về nội dung, chất lượng ngày càng tốt hơn. Song song với đó, Văn phòng còn là đầu mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, kịp thời cung cấp các thông tin để tuyên truyền về các sự kiện lớn, những hoạt động quan trong của Liên đoàn, giới luật sư. Bên cạnh đó, tuy số lượng cán bộ chuyên viên hạn chế nhưng Văn phòng đã làm tốt công tác cấp, đổi thẻ luật sư: trong năm Văn phòng đã tiếp nhận 2471 công văn đến, phát hành 524 văn bản, về cơ bản đảm bảo về thể thức và kỹ thuật soạn thảo văn bản, công tác quản lý dấu chưa để xảy ra sự cố nào. Công tác văn thư trong năm có nhiều tiến bộ, chuyên nghiệp, chất lượng và tốt hơn so năm trước; công tác quản trị nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu, từng bước ổn định điều kiện làm việc của cơ quan. Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, trực đêm, trực các ngày lễ, tết đảm bảo an toàn trụ sở làm việc. Thực hiện các quy định trong quản lý tài sản, trang thiết bị theo quy định. Cùng với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thời gian quan Văn phòng còn thạm gia và có những đóng góp tích cực, giúp việc cho Đảng đoàn, cho Chi bộ Liên đoàn luật sư Việt Nam trong công tác Đảng, tạo mối quan hệ thường xuyên với các Ban Đảng ở Trung ương, BCĐCCTPTW, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Đảng ủy Bộ Tư pháp…, đã soạn thảo, trình Lãnh đạo ký và ban hành trên 60 văn bản phục vụ cho công tác Đảng đoàn; phối hợp với tổ chức Công đoàn, thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên Văn phòng, những ngày lễ, tết, hiếu hỷ, các chế độ theo quy định... Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua Văn phòng cũng còn một số khó khăn, hạn chế nhất định. Tuy nhiên, về cơ bản công việc của các bộ phận cá nhân đã có sự phân công lại tương đối hợp lý, cùng với sự tự giác, chủ động trong công việc, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công việc nên hoạt động của văn phòng dần mang tính chuyên nghiệp hơn và đã hoàn thành được nhiệm vụ năm 2014. Trên cơ sở dự thảo báo cáo của Văn phòng LĐLSVN, các đại biểu đã sôi nổi tham gia ý kiến, bổ sung đánh giá làm rõ hơn những việc làm được và chưa làm được trong năm qua, đồng thời đóng góp vào việc xây dựng, triển khai kế hoạch công tác của Văn phòng năm 2015. Theo đó, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 mà Văn phòng LĐLSVN sẽ chú trọng để tập trung thực hiện, như: Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2014, bước sang năm 2015 Văn phòng sẽ tăng cường đoàn kết, chủ động xây dựng chương trình công tác hoạt động nhằm hoàn thành tốt các công việc trọng tâm của Liên đoàn đề ra trong năm 2015. Chuẩn bị để tham gia và thực hiện hiệu quả đối với các sự kiện quan trọng của LĐLSVN trong năm, như phục vụ tốt công tác tổ chức Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ II; công tác tổ chức kiểm tra kết qua tập sự hành nghề luật sư; kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam...; có kế hoạch cụ thể phân công công việc cho từng người, xây dựng kế hoạch phối hợp giữa các bộ phận, đơn vị thật tỉ mỉ, chi tiết để hoàn thành công tác chuẩn bị cho các sự kiện này. Để hoàn thành nhiệm vụ và những mục tiêu đề ta, Văn phòng cũng sẽ tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, xây dựng và hoàn thiện các quy định của văn phòng, xây dựng đội ngũ nhân viên Văn phòng chuyên nghiệp, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Phát biểu tại hội nghị, Luật sư Lê Thúc Anh – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLSVN, và TS. Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký LĐLSVN đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả mà tập thể Văn phòng, các chuyên viên đã đạt được trong năm 2014. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Liên đoàn cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế và cả những thiếu sót cần khắc phục của công tác Văn phòng trong thời gian qua, đồng thời đề ra những nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản mà Văn phòng cần chú trọng triển khai trong năm 2015. Hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua, đề cử các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2014 để đề nghị Lãnh đạo Liên đoàn khen thưởng.

Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn Cơ quan thường trực LĐLSVN năm 2014
Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn Cơ quan thường trực LĐLSVN năm 2014

* Cũng trong ngày 14/01/2015, tại Trụ sở LĐLSVN, Công đoàn Cơ quan thường trực LĐLSVN đã tổ chức tổng kết công tác năm 2014 và thảo luận kế hoạch công tác năm 2015. Dự hội nghị, cùng với các đoàn viên Công đoàn Cơ quan thường trực LĐLSVN, có Luật sư Lê Thúc Anh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLSVN; TS. Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký LĐLSVN. Hội nghị đã nghiêm túc đánh giá công tác trong năm 2014 và cùng nhau trao đổi, xây dựng phương hướng công tác năm 2015. Hội nghị cũng đã bầu được 7 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2014 để đề nghị Công đoàn cấp trên khen thưởng.

Bảo Hương

29 views0 comments