Xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư


Xem Dự thảo Bộ quy tắc tại đây.


Liên đoàn Luật sư Việt Nam

7 views0 comments

Recent Posts

See All