THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần tuyển dụng cán bộ làm công tác truyền thông Số lượng: 01 người. Nhiệm vụ: - Triển khai hoạt động...